Revolution Train, 7. - 9. tř.

V pátek 11. května se žáci 7. a 8. třídy naší školy vypravili do Rakovníka, aby si prohlédli tzv. protidrogový vlak. Doprovázely nás paní učitelky Konířová a Knappová.

Sraz jsme měli v 7.15 na jesenickém nádraží, odkud jsme vlakem přijeli do Rakovníka. Tady už na nás čekal pan ředitel Koníř. Všichni společně jsme zamířili k protidrogovému vlaku. Měl šest vagónů a šedočervenou barvu. Ve vlaku jsme se přivítali s průvodcem (8. třída s průvodkyní) a poté postupovali jednotlivými odděleními. Povídali jsme si o drogách, závislostech na nebezpečných látkách, například alkoholu, nikotinu, ale třeba i cukru. Průvodce své vyprávění prokládal pouštěním filmu a při každé pasáži nás odkazoval na určitou část expozice. Někteří z nás si dokonce vlezli do vězeňské cely nebo se dostavili k výslechu. Samozřejmě v rámci protidrogového projektu! Je důležité zmínit, že celý projekt je založen na skutečném příběhu mladého muže, jehož život zkazily právě drogy.

Během prohlídky jsme v návaznosti na film vyplňovali pracovní list a za svou práci a pozornost byli na konci projektu odměněni banánem. Také jsme mohli napsat vzkaz, jak se nám celá akce líbila. Za nás dva můžeme potvrdit, že to bylo nádherné.

Napsali: Jaroslav Lazar a Eliška Kudráčová, VII. třída