Cykloexkurze 6. tř.: NS Jesenicka

Naučná stezka Jesenicko vede nádhernou krajinou stejnojmenného přírodního parku a svým návštěvníkům má co nabídnout.

O tom se v pondělí 12. června přesvědčila i naše šestá třída, která se po trase stezky vypravila na kolech. Na výletě nás doprovázeli pan učitel Koníř a paní učitelky Konířová a Knappová.

NS Jesenicko má celkem 13 tematických zastávek, kde jsme se vždy něco zajímavého dověděli. Některé věci jsme si i sami ověřili, například když jsme vlezli do velkého dutého stromu. Vešlo se nás tam sedm a ještě zbývalo místo! Pozoruhodných přírodních prvků bylo na trase víc než dost, takže si to každý užíval. Při cestě zpět jsme se stihli i vykoupat. Výlet se nám moc líbil.

Napsala Vlasta Rácová

Text Vlasty Rácové doplnila paní učitelka knappová:

Naučnou stezku Jesenicko jsme neprojeli celou, nejvzdálenějšími body byly zámek Petrohrad a obec Stebno. První zastávku v petrohradských lesích jsme udělali u bývalé Švýcarské hájovny, krásného místa se starými duby a žulovými balvany. Také nedaleká louka nám připravila překvapení – odkvetlé prstnatce májové a nespočet ocúnů jesenních. Další zastavení, spojené se svačinou, proběhlo v Petrohradských skalách (Malý Yosemit). Tento horolezecký terén děti nadchnul, valná většina zde byla poprvé. Následovala romantická zřícenina hradu Petršpurku s barokní kaplí a vykotlaný starý strom, kam si všechny děti vlezly – sedm najednou! Po domluvě se správcem zámku panem Martinem Worofkou jsme si prohlédli zámeckou kapli. Děkujeme. Následovala zastavení u 900 let starého, ale dosud vitálního dubu, u smírčího kříže, ve Stebně a delší (koupací) zastávka u Blatenského rybníka. Při zpáteční cestě jsme dali kytičku k pomníčku bývalého žáka naší školy Zděndy Novotného, který na tomto místě před pěti lety tragicky zahynul. Pak už zbývalo jen prověření vědomostí na exkurzi nabytých, a to v Krtech, kde jsme se rozloučili s Vlastou.

Celkem jsme ujeli asi 30 km (nikdo neměl tachometr). Děti byly vzorné – zaslouží pochvalu a doufám, že kromě zážitků si odnesly i nové poznatky a vědomosti. V. K.