Exkurze 7. tř. do ČNB v Praze

Ústřední bankou České republiky je Česká národní banka. Do této důležité finanční instituce si naše třída naplánovala exkurzi ve středu 14. června 2017.

Pod dohledem paní učitelky Knappové a paní učitelky Valešové jsme přicestovali vlakem do Prahy, ale naše první cesta vedla na Pražský hrad. Zde jsme navštívili tři hradní nádvoří, pokochali se pohledem z Královských zahrad na starou Prahu a pak se Královskou cestou přes Malostranské náměstí s kostelem sv. Mikuláše, Karlův most a Staroměstské náměstí přesunuli k Prašné bráně, která stojí nedaleko ČNB. Než jsme však do banky vstoupili, dopřáli jsme si přestávku na oběd.

Prohlídka České národní banky se skládala ze dvou částí. Nejprve jsme zhlédli dva krátké filmy a poté se odebrali do jednoho z trezorů, ve kterém byly nainstalovány informační tabule o historii ČNB, o funkcích banky i o padělání peněz. Po prohlídce následovala soutěž o tři „brikety“ rozstříhaných starých bankovek a na závěr jsme si mohli potěžkat 12,5 kg těžkou zlatou cihlu v hodnotě 12 500 000 korun.

Z ČNB vedla naše cesta přímo na vlakové nádraží a poté po železnici zpět do Jesenice. Tato exkurze se mi velmi líbila, i když mě po příjezdu docela bolely nohy. Nicméně se těším na další podobnou akci.

Napsal Tomáš Tran

Exkurze 7. tř. do ČNB V Praze