Botanická zahrada, Praha, exkurze, 5. a 7. tř.

Botanická zahrada našeho hlavního města se nachází v Praze – Troji. Poznat její areál bylo společným cílem žáků páté až sedmé třídy, které doprovázely paní učitelky Valešová, Knappová, Procházková a Vodrážková.

Výlet se konal ve středu 16. května. V 7.45 jsme nastoupili do autobusu a cestou doufali, že přestane pršet. Déšť však naše plány nezkazil. Před vstupem do botanické zahrady zakoupila paní učitelka Knappová vstupenky a mohlo se začít s prohlídkou. Nejprve jsme navštívili skleník s kaktusy a pak se přesunuli do velkého tropického skleníku Fata Morgana. Jeho interiér je rozdělen na tři samostatné části s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu. Mohli jsme tak obdivovat nejrůznější exotické rostliny, poletující motýly nebo deštný prales. V areálu zahrady jsme si mohli koupit i občerstvení a nějaké rostlinky. Moc se mi to líbilo!

Napsala Veronika Horvátová, VII. Třída

 TEXT VERONIKY JEŠTĚ DOPLNILA PANÍ UČITELKA KNAPPOVÁ:

V tropickém skleníku jsme se rozdělili na dvě skupiny, abychom mohli lépe vstřebávat informace od průvodců. Oba mladí pracovníci botanické zahrady nás seznámili se zajímavými rostlinami skleníku: například baobabem, který může v kmeni zadržet až 100 000 litrů vody, masožravými láčkovkami, které si vylepšují svůj jídelníček hmyzem, a samozřejmě se životem tropických motýlů, což byl hlavní cíl naší výpravy. Motýly jsme viděli volně poletovat, dokonce se na některé děti i posadili, obdivovali jsme kukly, ze kterých se motýli právě líhli…

Po asi hodinové prohlídce ve skleníku Fata Morgana, kde si děti zakoupily za výhodné ceny květiny, jsme se přesunuli do venkovní expozice. Déšť se utišil, a tak nic nebránilo tomu, abychom si vychutnali krásu kvetoucích i nekvetoucích rostlin. Největšími lákadly byla právě probíhající výstava bonsají v areálu Japonské zahrady a překrásné výhledy na Prahu.

Jak jsme náš výlet začali, tak jsme i skončili, a to deštěm, který nás překvapil u rozhledny. Trochu mokří, ale plni dojmů a informací jsme se vrátili do autobusu. Při zpáteční cestě jsme prověřili nabyté vědomosti dětí a vše dopadlo na výbornou.

Mgr. Vlastimila Knappová