Dějepisná exkurze do Dobrošova a Osvětimi

Přípravy na tuto poznávací cestu začaly již na podzim loňského roku, neboť bylo zapotřebí v dostatečném předstihu zajistit ubytování, rezervaci prohlídek (zejména v Osvětimi, která bývá každoročně navštěvována miliony turistů) a potřebné doklady.

Z naší školy se exkurze zúčastnili 4 žáci ze 7. třídy, 10 žáků z 8. třídy, 14 deváťáků a bývalý žák Roman Jaroš. Skupinu doprovázely paní ředitelka Vopatová a paní učitelka Hrůzová. Jesenické pak doplnilo 10 žáků ZŠ Kralovice s paní ředitelkou Kronďákovou.

Ve čtvrtek 25. května ráno jsme se vydali směrem k prvnímu cíli naší exkurze – k pevnostnímu areálu Dobrošov. V autobusu byli žáci seznámeni se stručnou historií této stavby.

Celý komplex se skládal ze sedmi železobetonových objektů nejvyšší třídy odolnosti a byl situován na pahorku nad městem Náchod v sousedství stejnojmenné obce Dobrošov.

Vojenský průzkum terénu proběhl v srpnu 1936 a v září 1937 započala stavbu firma Kapsa – Müller z Prahy. Zpočátku zde pracovalo 490 dělníků, kteří se střídali ve třech směnách, později byl jejich počet navýšen až na 1 000. Stavební práce byly přerušeny na základě Mnichovské dohody v září 1938 a objekt nebyl nikdy dokončen. V době existence Protektorátu Čechy a Morava (1939 – 1945) byla dobrošovská pevnost uzavřena a opuštěna zůstala i po skončení 2. světové války. Od r. 1968 je zde umístěna expozice věnovaná československému opevnění.

Po příjezdu do Dobrošova následovala velmi zajímavá, asi osmdesátiminutová prohlídka dělostřeleckého srubu Dobrošov s průvodcem, při níž jsme obdivovali především autentické vybavení pevnosti. Poté jsme se vydali na čtyřkilometrovou naučnou stezku „Pevnost Dobrošov“, která vedla kolem dalších menších staveb patřících k celému komplexu. Mohli jsme si tak prohlédnout i další sruby, např. Zelený, Můstek, Jirásek a Jeřáb. Posledně jmenovaný objekt byl jako jediný v době mobilizace v září 1938 osazen posádkou 25 mužů.

Během prohlídky srubů nejednoho z nás napadla myšlenka, jak by se asi dějiny vyvíjely, kdyby se čs. vláda nerozhodla podrobit mnichovskému diktátu a čs. armáda se německému agresoru postavila na odpor.

Naučnou stezkou jsme došli až na Jiráskovu chatu, kde bylo zajištěno ubytování.

Po večeři měli žáci osobní volno. Někteří ho využili k nákupu občerstvení v místní restauraci, hraní stolního fotbalu, popř. odpočinku na pokojích, jiní šli na kratší procházku do obce Dobrošov. Večerka byla ve 2200 hodin.

Druhý den, v pátek 26. května, jsme vstávali brzy a už v 700 hodin se po snídani vydali k hlavnímu cíli naší dějepisné exkurze – do polské Osvětimi, v níž se nacházel za 2. světové války největší koncentrační a vyhlazovací tábor (historii tohoto symbolu holocaustu, největší „továrny na smrt“, byl věnován 16dílný seriál v Jeseníčku). Cestu na toto děsivé místo částečně vyplnil výklad paní učitelky Hrůzové, která účastníkům připomněla základní fakta z dějin holocaustu a samotného vyhlazovacího tábora.

V Osvětimi následovala asi 3,5hodinová prohlídka dvou hlavních částí vyhlazovacího komplexu – Osvětimi I. a Osvětimi II. Březinky – s průvodcem. V kmenovém táboře (Osvětim I.) jsme například prošli branou s proslulým nápisem „Arbeit macht frei“, prohlédli si zařízení „běžných“ bloků a stanuli před popravčí zdí. Asi nejotřesnějším zážitkem pro nás byla prohlídka bloku č. 11 (blok smrti), v němž esesáci věznili, mučili a zabíjeli bezbranné vězně, a krematoria a plynové komory. Stát na místě, kde trýznivou smrtí zahynuly tisíce lidí, nám všem nahánělo husí kůži.

Poté jsme se přesunuli do druhé části komplexu – vyhlazovacího tábora Osvětim II. – Březinka (Auschwitz II. – Birkenau), kde jsme se např. prošli po proslulé židovské rampě, kam tzv. dobytčáky přivážely statisíce lidí na smrt, prohlédli si trosky krematorií II., III. i vybavení jednotlivých baráků. Na závěr prohlídky jsme měli jedinečnou příležitost vystoupat na hlavní strážní věž a odtud si celý tábor prohlédnout z ptačí perspektivy.

Poté se zájemci vydali s paní učitelkou Hrůzovou na krátkou prohlídku tzv. ženského tábora a bloku č. 25 (blok smrti).

Po krátkém volnu na nákup občerstvení jsme plni zážitků vyrazili na cestu domů.

Protože nás čekala asi sedmihodinová cesta, připravili vyučující pro žáky minitestík ověřující získané znalosti. Šest nejlepších pak získalo jako odměnu knižního průvodce po Osvětimi. Z jesenické školy se to podařilo Katce Louženské, Danielu Braunovi a Michalu Bešíkovi.

Do Jesenice jsme se v pořádku vrátili v sobotu 27. května kolem 100 hod.

Dějepisná exkurze se vydařila. Přálo nám počasí, byli jsme spokojeni s ubytováním, prohlídka Dobrošova i Osvětimi splnila naše očekávání. K pohodovému průběhu výletu také přispěli svým bezproblémovým chováním žáci jesenické i kralovické školy.

Na závěr bych ráda poděkovala paní ředitelce Kronďákové ze ZŠ Kralovice za spolupráci při organizaci exkurze, jesenické paní ředitelce Vopatové, neboť bez jejího souhlasu a pomoci by tento zahraniční výlet za poznáním neproběhl, a v neposlední řadě rodičům všech účastníků za podporu a ochotu financovat tuto akci. Děkuji také panu řidiči Zdeňku Vavřičkovi a jeho firmě Vatra Bohemia z Kralovic za to, že nás dovezl vždy bezpečně a včas a ochotně plnil všechna naše přání.

                                                                                    Mgr. Petra Hrůzová

Připojujeme také hodnocení exkurze žáky obou škol:

ZŠ Jesenice

V Osvětimi se mi dost líbilo. Byl to asi nejlepší výlet, spousta nových věcí. Jen to bylo krátké. V Dobrošově taky super, i jídlo a ubytování byly bezva.

Exkurze do pevnosti Dobrošov a do Osvětimi se mi líbila. V Dobrošově byla hezká prohlídka pevnosti. Přestože jsme měli na prohlídku Osvětimi celé odpoledne, bylo málo času na to, abychom si vše pořádně prošli.

Byl to velice povedený výlet, jeden z nejlepších, na kterém jsem byla. Možnost vidět něco nového bylo super. I paní učitelky. Užitečný výlet!

Výlet mi přišel dobrý. V Osvětimi jsme strávili přes 3,5 hodiny, ale přišlo mi to málo. Nebyli jsme všude.

Výlet do Osvětimi se mi líbil. Jen by to chtělo více času na prohlídku. Spokojen jsem byl i s ubytováním.

Bylo to zajímavé. Jsem ráda, že jsem se tam mohla podívat. V Osvětimi mi občas běhal mráz po zádech… Určitě bych chtěla jet i příští rok na podobný výlet.

Bylo to poučné, takových exkurzí víc!

Prohlídka v Osvětimi mohla být delší. Podle mě by se tam měl podívat každý. Je to děsivý zážitek, ale uvědomíte si tam spoustu věcí… Ubytování bez chybičky. Doporučuji.

Líbilo se mi to moc. Jen to chtělo více času na prohlídku. Byl to jeden z nejlepších a nejzajímavějších výletů a jsem ráda, že jsme měli možnost tam jet.

Moc se mi to líbilo. Řekla bych, že jeden z nejlepších výletů. Zajímavé a poučné. Myslím si, že Osvětim by měl navštívit každý.

V pevnosti Dobrošov se mi líbilo vše, pan průvodce byl milý, ochotně odpověděl na všechny naše dotazy. Ubytování příjemné. V Osvětimi super, průvodkyně v pohodě, jen bylo málo času na prohlídku.

 ZŠ Kralovice

Exkurze se mi líbila, bylo to poučné a zajímavé. Jen doufám, že se nic podobného už nebude opakovat.

Návštěvu obou míst bych doporučil každému, kdo se zajímá o historii.

Byl to jeden z našich největších zážitků a určitě bychom si chtěli něco podobného zopakovat.

Moc se mi líbilo kamarádské chování žáků ZŠ Jesenice, jak nás hezky přijali a vtáhli do svého kolektivu.

Naučná stezka byla příjemnou procházkou a doplnila výklad z pevnosti Dobrošov.

Svým spolužákům v 9. ročníku bych návštěvu Osvětimi určitě doporučil. Myslím si, že už jsou dostatečně vyspělí na to, aby pochopili tragické okolnosti, které souvisí s tímto místem.

Běhal mi z toho mráz po zádech, bylo to neskutečně děsivé.