Exkurze 6. tř. do Informačního centra LČR Křivoklát a NS Brdatka

V pátek 27. 3. 2015 se naše 6. třída vypravila na exkurzi do Křivoklátu. Vlak nám jel v 6:35. Blatenští už čekali ve vagónu, Oráčovští přistoupili cestou.

Po příjezdu do Rakovníka nám zbývalo trochu času, a tak jsme zašli na dětské hřiště a někteří do botanické zahrady.  

Když jsme dojeli do Křivoklátu, zamířili jsme k vyhlídce na hrad Křivoklát u kapličky U Svaté Trojice.

Naším hlavním cílem však byla návštěva IC LČR. Zde nás čekala přednáška o ptácích Lesnického parku Křivoklát. Povídání pana Ing. Pechy bylo doplněno obrázkovou prezentací a závěr obstarala poznávačka dvaceti ptáčků.

Zajímavá byla rovněž návštěva interaktivní expozice, kde jsme si mohli vyzkoušet různé hry a také poznávačku hub. Následovala přednáška o dravcích a soutěž. První místo obsadila Julie Rácová (18 bodů), druhá byla Verča Končeková a třetí já a Marie Mourová. Pak jsme si hráli na hřišti a jezdili na lanovce.

Na závěr jsme si prošli NS Brdatku – z Křivoklátu do Zbečna (asi 6 km). Bylo krásné jarní počasí, rostly první kytičky, a protože ještě stromy neměly listy, otvíraly se nám překrásné pohledy na Berounku. Údolím potoka Štíhlice jsme zašli do Zbečna a cestou se zastavovali u naučných tabulí. Pak už naše cesta vedla zpátky na nádraží.

Děkuji paní učitelce Knappové a paní učitelce Hrůzové za krásný výlet do Křivoklátu. Určitě se všem moc líbil.

Napsala Veronika Honzíková