Exkurze 7. a 8. tř. do Státního okr. archivu Rakovník

Státní okresní archiv (SOkA) Rakovník se zabývá shromažďováním, zabezpečováním a uchováváním písemností a dokumentů archivní povahy. Už to je dobrým důvodem, proč takovou instituci navštívit. Ve čtvrtek 30. 11. se do SOkA Rakovník vypravila i skupina žáků ze 6., 7. a 8. třídy pod vedením pana ředitele Koníře a paní učitelky Konířové.  

Exkurze začala srazem v 7:20 na jesenickém nádraží. Vlakem jsme dojeli do Rakovníka a hned se odebrali do archivu. Zde jsme si na úvod poslechli přednášku o práci archivu a také si prohlédli různé důležité listiny pojednávající o Rakovnicku. Ideální prostředí pro archiválie je vytvořeno v depozitáři, kam se naše skupina také podívala. Je zde udržována teplota 14 °C. Nakonec jsme se přesunuli do badatelny. Zde si zájemci mohou dohledat potřebné informace a také se zde pořádají různé výstavy.

Tím naše exkurze skončila. Vlakem jsme se vrátili do Jesenice, a protože se teprve blížilo poledne, zapojili jsme se do vyučování. Návštěva archivu se mi velice líbila, protože jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací.

Napsal Tomáš Tran, VIII. třída

 

Exkurze 6. a 7. tř. do SOkA Rakovník