Cykloexkurze ekologů: PP Jesenického parku

Ve středu 10. června 2015 uskutečnil ekologický kroužek výlet na kolech k Podbořánským rybníčkům a okolí.

Vyjeli jsme z Jesenice směrem na Krty a pokračovali dále ke Krtským skalám. Zde se nachází Čertův kámen, k němuž se váže pověst o čertovi, který otiskl svá kopýtka do kamene, když prohrál sázku o duši krtského chalupníka. Poté jsme zamířili ke starému zatopenému lomu, kde se těžívala žula. Paní učitelka Knappová nám zadala úkol najít v okolí lomu plavuň vidlačku, která se v těchto místech hojně vyskytovala, ale po vykácení březového háje se její výskyt skoro vytratil.

Další zastávkou byla PP Ostrovecká olšina, kde rostou prstnatce májové – ještě jich pár kvetlo. Odtud jsme jeli ke Chvojkovskému mlýnu. Koupili jsme si nanuk a pokračovali lesní cestou k PR Podbořánské rybníčky. Kromě masožravé bublinatky zde kvetly lekníny, rostla spousta rašeliníku a suchopýr. Bublinatka je zajímavá tím, že svou vůní láká malé živočichy, např. bruslařky, kterými se živí.

Náš výlet se chýlil ke konci. Domů jsme se vraceli přes Žďár a Štikový rybník unavení, ale plní zážitků a zajímavých informací z historie a přírody. Celkem jsme ujeli skoro 28 kilometrů.

Napsal Matěj Růžička, V. třída