Dějepisná a přírodopisná exkurze Rakovník - 7. třída

Poměrně bohatý program měla dějepisná a přírodopisná exkurze, kterou pro sedmou třídu připravily paní učitelka Šiková a paní učitelka Knappová. Exkurze se uskutečnila ve čtvrtek
19. června
a my jsme během ní postupně navštívili Vysokou bránu, židovskou synagogu, Rabasovu galerii, Muzeum T. G. Masaryka a botanickou zahradu.

Jak už bylo uvedeno, v Rakovníku jsme zamířili nejdříve k Vysoké bráně. Paní průvodkyně nám o ní prozradila některé historické zajímavosti a potom jsme dostali příležitost projít si jednotlivá patra brány.

Druhým místem, kde na nás dýchla historie, byla místní židovská synagoga. Zde jsme se usadili v dřevěných židlích a vyslechli si zasvěcené povídání paní učitelky Šikové.

Naše exkurze pak pokračovala v proslulé Rabasově galerii, kde mohou návštěvníci obdivovat obrazy českého krajináře Václava Rabase (1885–1954), a následně v Muzeu T. G. Masaryka.

Po krátkém rozchodu jsme nakonec navštívili rakovnickou botanickou zahradu. Rozdělili jsme se do čtyř skupin a každá skupina dostala pět otázek, na které bylo třeba vyhledat odpovědi. Například „Kdy byla zahrada založena?“, ale i „Která rostlina tě nejvíce zaujala?“ apod. Tady si nejlépe vedla skupina Barči Svatoňové.

Prohlídkou botanické zahrady byl náš program završen. Vrátili jsme se vlakem do Jesenice, ve školní jídelně se naobědvali a zbývající dvě hodiny odpolední výuky strávili ve škole, kde jsme si o zajímavém výletu ještě chvíli povídali.

Napsaly: Aneta Deverová a Eliška Gorolová

Dějepisná a přírodopisná exkurze Rakovník - 7. třída 19. 6. 2014