Dějepisná exkurze 6. tř. 2015

Muzeum T. G. Masaryka v Rakovníku pořádá vedle stálých akcí i různé programy pro školy. Proto se sem v úterý 3. listopadu vypravila i naše šestá třída.

První hodinu jsme se sice ještě učili ve škole, ale pak nás paní učitelka Knappová a paní učitelka Šiková odvedly na nádraží a zanedlouho jsme už všichni jeli vlakem do Rakovníka.

Cestou k muzeu jsme si povídali v parku o okrasných stromech a bustách a sochách našich velikánů. U památného stromu, jinanu dvoulaločného, jsme se vyfotili.

V muzeu se nás ujala paní průvodkyně na slovo vzatá – archeoložka paní Kateřina Blažková. Vyprávěla nám o pravěku a bylo to velmi zajímavé. Následně jsme si mohli celé muzeum projít a také si vyrazit vlastní pamětní minci z kovu. Máme hezkou památku.

Na náměstí v Rakovníku jsme si dali krátký rozchod a pak si šli projít část naučné stezky. Víc už se stihnout nedalo, protože zpáteční vlak do Jesenice by na nás nepočkal. Celá exkurze se všem moc líbila.

Napsali Tomáš Tran a Dominik Lekeš

Exkurzi v Rakovníku jsme si předem naplánovali, neboť v dějepise probíráme pravěk. Paní Blažková se zaměřila na pravěk obecně a na nálezy předmětů v našem okrese. Přednáška byla velmi zajímavá, doplněná různými aktivitami, které děti bavily a kterých se rády zúčastnily. Osahaly si například keramický pohárek slepený z nalezených úlomků či šperk ze švartny. Po krátkém rozchodu, jsme se podívali do kostela sv. Bartoloměje a paní učitelka Šiková seznámila děti se zajímavými historickými budovami na náměstí. Okolo synagogy jsme se dostali ke hřbitovu, kde začíná NS Rakovník. Po její trase jsme se dostali na Kokrdy, kde proběhla v roce 1620 bitva. Tady jsme trasu stezky opustili a okolo nemocnice se dostali k vlakové zastávce. Bohužel nás tlačil čas, takže zbytek stezky si projdeme příště.

Mgr. Vlastimila Knappová

dějepisná exkurze 6. tř. 2015