Dějepisná exkurze "Barokní perly severního Plzeňska"

Paní učitelky Hrůzová a Valešová nám nabídly exkurzi po severním Plzeňsku, která se konala 3. června 2014.  

Sraz jsme měli u naší školy, kam za chvíli přijel autobus. Po rychlém nástupu jsme nabrali směr Krty, kde na nás čekal Dan Krejčí z 5. třídy. V Blatně pak skupinku doplnili ještě Dan Braun a Standa Čermák ze šestky.

Z Blatna jsme zamířili do Rabštejna nad Střelou, kde leží zámek, zřícena hradu, kostel a klášter. Celé městečko, nejmenší ve střední Evropě, je prohlášeno za národní kulturní památku. Zde jsme se šli podívat na zámek, kostel, klášter, ale obejít jsme mohli pouze zbytky velkého hradu, který patřil např. Milhosticům, Pluhům, Lucemburkům (Karel IV., Václav IV.), pánům z Hořovic, Plavenským, Čertům, pánům z Kamenné Hory, Švamberkům, Kolovratům, Libštejnům, Valdštejnům (Albrecht z Valdštejna), Černínům a Lažanským, a pozůstatky židovského hřbitova. Když jsme si vše prohlédli, jeli jsme na prohlídku perly českého baroka a severního Plzeňska - zámku Manětín. Pan řidič nás odvezl přímo k němu. Jelikož jsme měli ještě půl hodiny čas, mohli jsme si zámek podrobně prohlédnout zvenku, včetně krásné zahrady. Poté nás paní učitelky rozdělily na nádvoří do dvou skupin, protože místnosti na zámku nejsou veliké. Exkurze začala na schodišti, kde se opravují fresky na zdech, a v přijímacím salónku nám paní průvodkyně vyprávěla o historii zámku a rodině jeho posledních majitelů - Lažanských. Po exkurzi jsme měli čas koupit si nějaké suvenýry.

Náš výlet pak pokračoval zajížďkou do Plas, kde jsme měli chvíli rozchod na nákup občerstvení. Poté jsme se opět rozdělili do dvou skupin: někdo chtěl navštívit klášter, jiní dali přednost řezbářské dílně. Já si vybral klášter, který stojí na 5100 dubových kůlech ponořených do vody (dub ve vodě se chová jako kámen; stavba stojí na místě původní bažiny). Do kláštera, který je dílem známého architekta Jana Blažeje Santiniho, šla jako doprovod paní učitelka Hrůzová. Když jsme si klášter prohlédli, vrátili jsme se do autobusu. O chvíli později přišla druhá skupina. Mohli jsme tak vyrazit na cestu domů.

 Moc děkuji paním učitelkám Valešové a Hrůzové, že tento výlet pro nás připravily.

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída