Exkurze 7. třídy - Naučná stezka Jesenicka 23. 9. 2009

Ve středu 23. 9. se vydalo sedm cyklistů ze sedmé třídy na již dříve slíbenou druhou část NS Jesenickem. Větší část jsme projeli již v červnu. V osm hodin jsme vyrazili od školy na silnici směr Krty. Naší první zastávkou byl největší zatopený lom v PR Krtské skály. Cestou jsme našli i několik jedlých hub. Tato přírodní rezervace je poměrně rozsáhlá, její hranice označují dva červené pruhy na stromech. U dalšího zatopeného lomu jsme se nasvačili a k naší velké radosti objevili také výtrusnou rostlinku - plavuň vidlačku, která rozhodně nepatří mezi hojně se vyskytující. Jen velmi krátce jsme se zastavili u PP Ostrovecká olšina, kde se nachází zvláště chráněná rostlina - prstnatec májový (vstavač). Je to jedna z lokalit mapování výskytu vstavačů v PP Jesenicko.

U Chvojkovského mlýna jsme se občerstvili a po silnici vedoucí přes Podbořánky do Žďáru jsme vyrazili na zpáteční cestu. Okolo rybníků Zbořený, Štikový II a Štikový I jsme se u Krtských skal opět napojili na trasu naučné stezky. U informačních cedulí č. 10 až 12 jsme získali další informace o vodním ptactvu, o Viklanu a o rybničním ekosystému. Kolem Svitáku a Velkého rybníka - rybnících ležících na Rakovnickém potoce, jsme dojeli až k ceduli č. 13 pojednávající o památných stromech. Zde jsme naši exkurzi zakončili.

Během čtyř hodin jsme ujeli 26 km a na rozdíl od června nás nepostihl žádný defekt. Počasí bylo perfektní a věřím, že se všem exkurze líbila. Škoda jen, že nás bylo tak málo.

V. Knappová

Exkurze 7. třídy - Naučná stezka Jesenicka 23. 9. 2009