Exkurze 9. tř. do Hrdličkova muzea a Geosvěta v Praze

Hrdličkovo muzeum a Geosvět Praha – to byly dva hlavní cíle výletu naší deváté třídy do Prahy. Vypravili jsme se tam ve čtvrtek 26. března.

V Hrdličkově muzeu jsme zhlédli unikátní expozici o člověku. Jsou zde vzácné kopie nálezů
z celého světa, které dokumentují lidskou evoluci až k člověku moderního typu. Například vystavené trepanované lebky vypovídají o operacích, které se prováděly již v pravěku. Na kosterních pozůstatcích lidí z 16. – 18. století byly zase patrné vlivy nemocí a různých zranění. Zaujaly nás i odlitky posmrtných masek známých osobností nebo ukázky mumifikovaných těl.

Po asi devadesátiminutovém rozchodu jsme se vydali do galerie minerálů a fosílií Geosvět Praha. Ujala se nás poněkud nepříjemná paní průvodkyně, ale mohli jsme zde obdivovat špičkové vzorky minerálů z Čech i ze zahraničí. Poté jsme dostali pracovní list formátu A4, který měl prověřit, co jsme si z komentované prohlídky zapamatovali.

Můj celkový dojem je, že se den vydařil.

Napsal Míra Lisner, IX. třída

Exkurze do Hrdličkova muzea a Geosvěta