Exkurze do Bulovny a botanické zahrady - projekt Člověk a jeho svět (CZ.1.07/1.1.32/01.0034)

Pátá a třetí třída si v úterý 15. dubna udělaly autobusový výlet do Rakovníka. Doprovod jim tvořily paní učitelky Knappová, Řehořová a Doležalová.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Školní statek Bulovna leží na jihovýchodním konci Rakovníka a právě zde probíhá odborná praxe studentů střední zemědělské školy. Protože naše výprava byla početná, rozdělili jsme se na čtyři skupiny a postupně si prošli čtyři stanoviště.  První skupina, ve které jsem byla já, se šla nejdříve podívat na zvířátka (prasata, krávy, koně, kozy a ovce). Byla zde samozřejmě i mláďata, například včera narozená prasátka. Ostatní zatím jezdili na koních, projížděli se v traktoru a zkoušeli si také dojení (na takovém přístroji). Vidět a vyzkoušet si věci v praxi je úplně něco jiného, než si o tom povídat ve škole. Také si každý z nás přivezl domů čerstvě nadojené mléko.

Náš poznávací výlet pokračoval prohlídkou Botanické zahrady SZeŠ Rakovník. Vloni oslavila své 50. narozeniny. Zde se nás ujal pan Václav Laňka. Vyprávěl nám o zahradě a květinách, kterých tu prý zasázel přes tři sta, což je obdivuhodné. Také jsme si prohlédli různé ptáky (mě zaujaly hlavně andulky). To byla poslední část programu a my se mohli vrátit do Jesenice. Ve škole jsme se pak ještě dvě hodiny učili. Myslím si, že se výlet líbil všem účastníkům.

Napsala Adéla Parpelová, V. třída

Dodatek

Ráda bych poděkovala vedení střední zemědělské školy za perfektně zorganizovanou exkurzi na školní statek. Děti se nejen dozvěděly spoustu nových informací z oblasti chovatelství a zemědělství, ale hlavně si mohly řadu věcí samy vyzkoušet. Na čtyřech stanovištích se nám věnovali zemědělští odborníci, studenti a také i pan ředitel. Nejvíce se asi dětem líbila zvířátka, teď na jaře viděly spoustu mláďat a také si jistě všimly, že je o ně dobře postaráno. Viděly krmivo (siláž, šrot, mrkev apod.), zjistily, kde se uchovává nadojené mléko, mohly si zvířátka pohladit a pochovat, svezly se na koních, řídily traktor. Jen počasí mohlo být lepší!

Poděkování patří také panu Václavu Laňkovi, který nás provedl botanickou zahradou a zasvětil nás do jejích tajů.

Mgr. Vlastimila Knappová

Exkurze do Bulovny - projekt Člověk a jeho svět (CZ.1.07/1.1.32/01.0034)