Exkurze do ČOV Rakovník: 5. - projekt Člověk a jeho svět (CZ.1.07/1.1.32/01.0034)

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Dne 14. 10. 2014 se vydali žáci 5. třídy společně s učiteli Petrem Konířem a Vlastimilou Knappovou do  Rakovníka.

Prvním a zároveň hlavním bodem naší exkurze byla návštěva  rakovnické čističky odpadních vod. Zde se nás ujal pan ing. Vydra, který nás objektem provedl a podrobně vysvětlil, co se děje s odpadní vodou, která sem přichází. Sledovali jsme její cestu od začátku přes mechanické, chemické a biologické čištění až po její vypuštění do Rakovnického potoka. Vše jsme si zblízka prohlédli a pozorně vyslechli výklad našeho průvodce. Prohlídka čističky a zodpovězení všetečných otázek trvalo zhruba 90 minut, poté jsme se přesunuli pěšky podél potoka do DDM. Zde nás přivítala paní Alena Holá, vedoucí přírodovědného oddělení. Ukázala nám zvířátka, která zde chovají a vysvětlila nám čím a jak často je krmí a vůbec, jak se o ně starají. Děti byly nadšené, neboť si mohly hady, osmáky, králíky, křečky…nejen prohlédnout, ale i pohladit a vzít do ruky.

Po svačině, kdy si většina pochutnala na pizze, jsme se vydali do muzea. Prohlédli jsme si expozici nerostů a hornin Rakovnicka a výstavu: Jak semena putují. Někteří stihli velmi dobře vyplnit i pracovní list na toto téma.

Na prohlídku rakovnického náměstí nám již nezbylo moc času – pouze jsme se zastavili u Mariánského sloupu u radnice a prohlédli jsme si barokní a renesanční domy.  Zvláště pěkné jsou na jeho západní straně.

Při zpáteční cestě autobusem jsme se přesvědčili, že děti celé dopoledne pozorně poslouchaly, neboť bravurně zodpověděly naše všetečné dotazy.  Za správně zodpovězené otázky, které také vymýšlely samy, dostaly sladkou odměnu.

I tato exkurze byla součástí Projektu ČaS, takže dopravu měly děti zdarma.

Mgr. V. Knappová