Exkurze do Šanova a Brantu - projekt Člověk a jeho svět (CZ.1.07/1.1.32/01.0034)

V pátek 11. dubna se čtvrtá a pátá třída ZŠ Jesenice zúčastnily exkurze do výrobny substrátů v Šanově a do obalovny asfaltu Brant.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Nejprve jsme se zastavili v Šanově u pana Titlbacha, který nám vyprávěl o rostlinách, různých substrátech a hnojivech. Ani jsme netušili, že složení a používání substrátů může být taková věda.

Následovala cesta do obalovny asfaltu Brant firmy Froněk, jejímž hlavním předmětem podnikání je stavba komunikací. Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Nejprve jsme se něco dozvěděli o živičné směsi, která se dává do asfaltu, ale co se všem nejvíce líbilo, bylo běhání po kamínkách! Pak se skupiny vyměnily a naše pátá třída se odebrala do kamenolomu. Také tady nám pověděli hodně zajímavého o kamenech a asfaltu.

Exkurze byla poučná, takže když jsme se vraceli autobusem domů, měli jsme o čem přemýšlet. Děkujeme panu učiteli Konířovi a paním učitelkám Doležalové a Lacinové, že pro nás tuto exkurzi připravili.

Napsala Adéla Parpelová, V. třída

Pár postřehů z exkurze

Výroba zahradnických substrátů
 • Substrát se skládá z drcené, kompostované kůry, rašeliny, písku, vápence a hnojiva.
 • Kůra se rozdrtí, přetřídí a kompostuje.
 • Rašelina se dováží z Litvy.
 • Zahradní substráty jsou rašelinové, univerzální, výsevní, pro balkónové květiny...

Obalovna asfaltu Brant
 • Děkuji za ochotu a vstřícnost panu Jiřímu Bohuslavovi při provádění po obalovně.
 • Nejdříve se kamenivo v sušícím bubnu zahřeje na teplotu 180 °C. Recyklát (rozemletý starý povrch ze silnice) se dopraví do sušícího bubnu umístěného nahoře, kde se zahřívá. Kamenivo a recyklát se potom dopraví do míchačky, kde se míchá s asfaltem. Připravená obalovaná směs se dopraví do zásobníku a nakládá do aut.
 • Obalovaná směs se skládá z kameniva, recyklátu (max. 50 %), asfaltu a celulosy.
 • Celý výrobní proces je unikátní v tom, jak je ekologický. Využívá se zpětně recyklát, který se nejdříve rozdrtí (viz video). V okolí obalovny nebylo nic cítit, protože se všechny výpary nejdříve filtrují.
 • Za rok se vyrobí 90 tisíc tun směsi.

Kamenolom Brant
 • V kamenolomu se těží žula pomocí clonových odstřelů. Na fotografiích můžete vidět vrtnou soupravu, jak připravuje vrty pro nálože.
 • Zaujal mne bagr, který velkou dutou ocelovou koulí, kterou pouští z výšky, rozbíjí velké bloky kamene. 
 • Zásoby žuly se odhadují do roku 2050.
 • Za odborný výklad děkuji panu Stanislavu Kalabusovi.

Mgr. Petr Koníř

Pokládka obalované směsi v Jesenici

Následují dvě fotogalerie

exkurze do výrobny substrátů v Šanově a do obalovny asfaltu Brant - projekt Člověk a jeho svět (CZ.1.07/1.1.32/01.0034)


exkurze do obalovny asfaltu Brant - 4. tř., projekt Člověk a jeho svět (CZ.1.07/1.1.32/01.0034)