Geologická exkurze 9. třídy 2014

Předpověď počasí na pondělí 16. června byla příznivá, a proto jsme uskutečnili domluvený cyklistický výlet s paní učitelkou Knappovou po zajímavých geologických útvarech na Jesenicku. Z 9. třídy se nás zúčastnilo celkem osm: já (Šárka), Káťa Dolejšová, Barča Komárková, Karolína Pokorná, Péťa Sunkovská, Kátiz Vanická, Karel Červenka a Venca Hron. Jako druhý doprovod jel s námi pan učitel Knapp.

První význačnou lokalitou na naší trase bylo Bedlnské jezírko. Jde o zatopený žulový lom, jehož půvabné zákoutí si oblíbili i filmaři. Natáčelo se tu kupříkladu pohádkové drama Radúz a Mahulena (r. 1970), adaptace Dvořákovy opery Rusalka (r. 1977) nebo pohádka Nesmrtelná teta (r. 1993). Jelikož bylo právě něco kolem deváté hodiny ranní, koupat se v jezírku nedalo, a tak jsme pokračovali na kolech dál.

Dalším navštíveným místem byl Lovíč. Jde opět o zatopený žulový lom v lesnatém porostu u stejnojmenného vrchu – Lovíč. Tady jsme se trochu nasytili lesními jahůdkami a borůvkami a pak zamířili k Čížkovu, přes Oráčov až k oráčovskému lomu. Znám zde koutek zvaný Kanapíčko, kam jsme společně vyšplhali. Místo nabízí krásný výhled na okolní krajinu. Pořídili jsme nezbytnou fotodokumentaci a sestoupili zpět ke kolům, odpočívajícím dole v trávě.

Naše cesta nepokračovala ve směru na Jesenici, nýbrž vedla zpět do Oráčova. Vděčně jsme navštívili místní prodejnu Coop, kde si mnozí nakoupili pití a tatranky. Posilněni jsme pak zamířili k tzv. Trpasličí díře u Klečetné. Tentokrát se jednalo o starou štolu, která kdysi sloužila k těžbě zlata. Podle místní pověsti zde sídlili trpaslíci, kteří dali štole název. My jsme z ní však vyplašili spousty much a z nitra cítili síru.

Nyní jsme otočili kola na Soseň, v jejíž blízkosti se nachází proslulý Boží kámen, na němž si podle pověsti odpočinul Ježíš Kristus se svými apoštoly, a také opuštěný žulový lom s jezírkem. Samozřejmě jsme obě místa navštívili a něco si o nich pověděli. Před odjezdem domů jsme se na Sosni ještě naobědvali. A protože zde byli na výletě žáci ze Žihle a jejich pan učitel trénoval na večer písničky na kytaru, tak jsme si také zazpívali. Tento poznávací výlet byl moc pěkný, na čemž se jistě shodnou všichni jeho účastníci.

Napsala Šárka Hudčeková

Poděkování patří Šárce, která byla naší průvodkyní a zavedla nás ke Kanapíčku a k Trpasličí díře, kde jsem já osobně byla poprvé.

Mgr. Vlastimila Knappová