Hubertský den 13. 9. 2012

Ne příliš šťastný termín si pro letošní Hubertský den zvolili pracovníci Lesní správy Lužná. 13. září 2012 byla obloha zatažená po celé dopoledne, chvílemi pršelo a teplota také nebyla optimální. Za této situace přistoupilo vedení školy k prozíravému řešení a pro děti 4. a 5. třídy objednalo autobus, který je na místo tradiční akce dovezl. Žáci 2. a 3. třídy zůstali ve škole, kde si prošli přírodovědnou soutěž, kterou pro ně připravil V. Hron z 8. tř.

Navzdory nepřízni počasí byly pro děti přichystány různé dovednostní a znalostní soutěže, například házení míčků do otvoru, poznávání stromů a jejich plodů, skládačky z přírodních materiálů, překračování provazové pavučiny, znalosti z myslivosti apod. Samozřejmě nemohl chybět oheň a špekáčky k opékání, oblíbení koníci a další zajímavé atrakce.

Krátce po dvanácté hodině akce pro děti skončila. Přestože si sluníčka příliš neužily, dobrou náladu si udržely i při zpáteční cestě autobusem ke škole. Hubertský den nakonec slavil úspěch i tentokrát.