Studijní pobyt žáků v Anglii

Ve dnech 3. - 9. října 2015 se 20 žáků naší školy pod vedením Mgr. Petry Hrůzové a Mgr. Miroslavy Peterové zúčastnilo studijního pobytu ve Velké Británii. Jeho cílem bylo zdokonalení v anglickém jazyce a seznámení s reáliemi, zvyky a způsobem života v dané zemi.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Pobyt byl financován z projektu Mluvím, mluvíš, mluvíme... podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva č. 56).

Na cestu do místa pobytu - anglického Oxfordu - jsme se vydali v sobotu v půl jedenácté dopoledne a postupně přes Plzeň, Velhartice, Německo a Francii směřovali na britské ostrovy. Cesta byla poněkud zdlouhavá, většinu času jsme strávili četbou, posloucháním oblíbené muziky a povídáním o tom, co nás čeká. Přes kanál La Manche jsme se přepravili trajektem (Calais - Dover, asi 90 minut) a kolem osmé hodiny ráno (v neděli) se vydali, patřičně natěšení, na prohlídku centra Oxfordu, města, které se pyšní nejstarší univerzitou v zemi. Z rozsáhlého komplexu jsme navštívili kolej Christ Church, známou mimo jiné tím, že se ve zdejší jídelně natáčel film o Harry Potterovi. Chybět nemohla také prohlídka Ashmolean Musea, které je nejstarším veřejným muzeem v Británii a vyniká bohatými sbírkami. Poté následovalo krátké volno na nákupy.

Druhý den byl zakončen odjezdem na ubytování a večeři do hostitelských rodin.

Od pondělí do středy absolvovali účastníci celkem 9 hodin výuky v oxfordské English Learning Home Stays a navštívili další významná místa spjatá s minulostí a současností V. Británie.

Ve škole byly děti rozděleny podle úrovně znalosti jazyka do 3 skupin. Náplň výuky, kterou vedli rodilí mluvčí, byla velmi pestrá - např. hry, kvízy, doplňovací cvičení, soutěže a procvičování výslovnosti. Přínosná byla zejména konverzace s rodilým mluvčím, při níž si děti procvičily poslech a komunikativní dovednosti. Na závěr žáci obdrželi z rukou vyučujících osvědčení.

Kromě výuky byl pro účastníky přichystán bohatý doprovodný program, který směřoval k seznámení s reáliemi V. Británie.

Postupně jsme navštívili rodiště W. Shakespeara Stratford nad Avonou, světoznámé megalitické památky Avebury a Stonehenge a rovněž město Salisbury, kde jsme si prohlédli místní katedrálu, která je proslulá tím, že je zde možné vidět originál tzv. Velké listiny svobod z r. 1215.

Předposlední den pobytu - čtvrtek - byl věnován pamětihodnostem Londýna. Viděli jsme např. tzv. Londýnské oko, budovy parlamentu, Westminsterské opatství (místo pohřbů a svateb členů královské rodiny), Downing Street (sídlo britského premiéra), Whitehall, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí (sloup se sochou admirála Nelsona), Piccadilly Circus a Britské muzeum. Zájemci mohli také zhlédnout bohaté sbírky Národní galerie.

Dobu do odjezdu autobusu zpět do České republiky jsme pak strávili nákupy občerstvení a suvenýrů.

Jazykově-vzdělávací pobyt v Oxfordu, který byl pro děti zdarma, splnil svůj účel.

Děti si procvičily angličtinu „v praxi“, a to nejen konverzací ve škole, ale také v hostitelských rodinách, při nákupech a návštěvě pamětihodností. Zároveň se seznámily s významnými místy spojenými s minulostí i současností V. Británie, s kulturními tradicemi země i se zdejším způsobem života.

I přes nepříznivé počasí jsme si z Anglie přivezli spoustu nezapomenutelných zážitků a zkušeností.

                                                                                       Mgr. Petra Hrůzová

 

Studijní pobyt hodnotím kladně.
Program celého týdne byl zajímavý, i když  jsme strávili hodně času cestováním v autobuse.
Školní program byl poučný. Učitelé mluvili tak, abychom všichni rozuměli, a projevili snahu o to , abychom si z výuky odnesli co nejvíce.
Ze všech dnů tím nejlepším byl jistě čtvrtek v Londýně. Londýn je krásné město a jeden den na jeho poznávání je málo.

I když jsme se vrátili unavení, vzpomínky jsou krásné. Děkuji.

                                                                                             B. Svatoňová

Bylo to  nepopsatelně úžasné. Všechny ty památky a známá místa, jež jsme navštívili .. Všichni ti zdvořilí lidé, ať cizí nebo členové mé anglické adoptivní rodiny, kteří se o mě a moji milou spolubydlící  pěkně starali. 
Jediná věc, která se mi moc nezamlouvala, bylo ošklivé počasí, které nás trápilo celé dva dny. Ale jinak jsem byla opravdu spokojená!

                                                                                          Aneta Deverová