Svatohubertský den 2004

Na čtvrtek 4. 11. 2004 naplánovala ZŠ Jesenice akci, která se setkala s veskrze příznivými ohlasy malých i velkých účastníků. Ve spolupráci s Lesy České republiky zorganizovala den zaměřený na ochranu přírody a myslivost.

Cílem byl Svatý Hubert. Po trase z Jesenice děti plnily úkoly, které pro ně připravila p. uč. Knappová a sbíraly kaštany.

U Svatého Huberta na školáky čekal Josef Šika, místní revírník, Zdeňka Hajleková, zaměstnankyně Krajského inspektorátu Brandýs nad Labem, a Pavel Vomastek, zástupce lesního správce z Lesní správy Lužná. Josef Šika zasvěceně povaprávěl o historii zámečku a provedl děti vástavkou. V okolí zámečku se dětem věnovala Zdeňka Hajleková, která si pro ně připravila zajímavé poznávací soutěže a vyprávění o způsobu života lesní zvěře.

Vyvrcholení výletu spočívalo v opékání vuřtů.