Svatohubertský den 2007

Ještě v letním termínu, konkrétně ve čtvrtek 20.9.2007, proběhl tzv. Svatohubertský den – společná akce Lesů České republiky (Lesní správa Lužná) a jesenických škol.

Nebylo to obyčejné setkání a ani ne první. Stejně jako v předchozích letech připravili zaměstnanci LČR v malebném prostranství stylového loveckého zámečku Svatý Hubert spoustu soutěží i lákadel, z nichž jmenujme například opékání špekáčků či puzzle pro každého žáka. Soutěžící sbírali body hned na několika stanovištích: poznávali dřeviny, houby, ptáky, stříleli ze vzduchovky nebo házeli šiškami na kulisu loupežníka. Velmi poučná a zcela konkrétní byla zajímavá přednáška o ohrožených dravcích naší přírody. Málokdy se stává, aby si děti samy mohly podržet živé dravce na svém předloktí. Z bezprostřední blízkosti si mohly prohlédnout raroha i jestřába lesního.

Připomeňme, že vzkvétající tradice Svatohubertského dne je nejen oslavou patrona myslivosti svatého Huberta, ale též ideální příležitostí naprosto nenásilně naplňovat ideu ochrany přírody a ekologické výchovy žáků, coby jedné z priorit vzdělávacího programu naší školy. Její umístění v srdci Přírodního parku Jesenicko je vskutku symbolické.

Tento čtvrtek nám přálo i počasí. Nadcházející podzim již plně rozvinul škálu svých barev, a tak pěší cesta „na Hubert" byla vcelku příjemnou procházkou i pro ty, kteří obvykle nebývají milovníky delších pochodů. Trasu navíc lemovaly soutěžní otázky pro žáky obou stupňů, které opět souvisely s myslivostí, ekologií a ochranou přírody vůbec.

Zadání a výsledky soutěže