KMD: Divadlo v Celetné – Chabrus line

Bohužel již poslední výlet Klubu mladého diváka ve školním roce 2013/2014 se uskutečnil ve čtvrtek 22. května. Navštívili jsme pražský letohrádek Hvězda, Staroměstskou radnici a zhlédli představení „Chabrus line“ v Divadle V Celetné.

Jako pokaždé jsme do Prahy přijeli autobusem. Prvním záměrem bylo navštívit kamennou mohylu na Bílé hoře, která připomíná porážku českých stavů 8. 11. 1620 vojsky Ferdinanda II. K ní jsme se nakonec dostali, i když se paní učitelka Konířová musela nejednou ptát kolemjdoucích na cestu. U mohyly nám spolužák Roman Jaroš přečetl svůj referát o třicetileté válce (1618 – 1648) a bitvě na Bílé hoře, další informace pak doplnila paní učitelka Šiková.

mohyla na Bílé hoře


Od mohyly jsme se přesunuli k nedalekému letohrádku Hvězda s půdorysem ve tvaru šesticípé hvězdy. Právě tady v roce 1619 čeští stavové přivítali Fridricha Falckého a nabídli mu českou korunu jako výraz jejich vzdoru Habsburkům. Letohrádek byl v roce 1962 zařazen na seznam národních kulturních památek. Dnes je v něm umístěna expozice o bitvě na Bílé hoře. Paní průvodkyně nám nejprve promítla film o historii leto-hrádku, avšak kvůli špatné akustice nebylo pořádně slyšet. Poté jsme si mohli celý objekt projít. Shora dolů jsme postupně zhlédli výstavu o českém spisovateli Bohumilu Hrabalovi (napsal Postřižiny, Slavnosti sněženek, Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále, …), prohlédli si prostory věnované astrologii a umění a nakonec zhodnotili rekonstrukci bitvy na Bílé hoře v dolní části. Někdo si ještě zakoupil suvenýry a mohlo se vyrazit na Staroměstské náměstí.

Dominantou Staroměstského náměstí je Staroměstská radnice se známým orlojem. Tentokrát jsme měli jedinečnou příležitost vidět orloj „z druhé strany“. Po celou dobu se nám věnoval průvodce, který nás provedl od gotické kaple přes významné sály až do sklepení, kam byli zavíráni podvodníci a zloději.

Po této historické exkurzi následoval hodinový rozchod a posléze cesta do Divadla V Celetné, kde hráli představení „Chabrus line“. Mělo jít o jakousi pohybovou grotesku, ale mně osobně se představení nelíbilo. Přišlo mi, že je vlastně o ničem. To je samozřejmě jen můj názor, je možné, že ostatní byli spokojeni. Mám-li porovnat všechny čtyři divadelní počiny, navštívené KMD v tomto školním roce, první je Sen noci svatojánské v Divadle ABC, druhý Věštkyně, vraždy a jasnovidci v Divadle Rokoko, třetí představení Lhář v Divadle V Dlouhé a na poslední místo bych zařadil představení Chabrus line.

Výlet se mi ale vcelku líbil, počasí nám také přálo, a tak je na místě poděkovat paním učitelkám Konířové a Šikové, že pro nás všechny akce zorganizovaly. Děkujeme a moc se těšíme na příští školní rok s Klubem mladého diváka.

Napsal Milan Ondič, VIII. třída