Den životního prostředí

Vzdělávací akci nazvanou Den životního prostředí připravili pro mladší ročníky naší školy žáci 9. třídy.

V úterý 5. 6. si na školní zahradě připravili celkem osm tematicky zaměřených stanovišť:

  • PP Jesenicko
  • Chráněné organismy
  • Potravní řetězce
  • EKO pojmy
  • Fair trade
  • Třídění odpadu
  • BIO potraviny
  • Ekologicko šetrné výrobky

Postupně jsme ve skupinkách navštěvovali jednotlivá stanoviště, plnili zadané úkoly a odpovídali na otázky. Pokaždé jsme tak mohli získat až pět bodů.  Některé úkoly byly docela jednoduché, například skládání potravního řetězce, jiné byly obtížnější, například třídění potravin obsahujících nějaké nezdravé chemikálie. Počasí nám přálo, teplota šplhala až ke 30° C, takže za sebe mohu říci, že jsem si to pořádně užila. Deváťáci to skvěle vymysleli a já jim tímto děkuji.

Napsala Dominika Svašková, VI. třída