Den s LČR - 6. třída

Těžko může někdo pochybovat o prospěšnosti lesa. A právě o lese jsme si hodně povídali v pondělí 9. června.

Tento den se naše šestá třída odebrala s paní učitelkou Valešovou na hráz Velkého rybníka, kde už na nás čekali tři pánové z Lesů České republiky. Jen co jsme se seznámili, rozdělili nás do dvou skupin. Obě skupiny se pak společně vydaly k jesenickému viklanu, který v poslední květnový den po padesáti letech opět rozhýbal známý inženýr Pavel Pavel. Cestou jsme samozřejmě poznávali stromy a keře.

Když jsme došli k viklanu, mohli jsme si prohlédnout nejen hezkou knížku o lese a zvířatech, ale i paroží srnce, daňka a jelena. Ke slovu přišly i hry. Například jsme vytvořili dvojice, kdy jeden měl zavázané oči a druhý ho odváděl k nějakému stromu. Potom ho ten dotyčný musel najít.

Čas v lese rychle ubíhal a my jsme se museli vrátit. Na hrázi Velkého rybníka se pak rozdávaly odměny, jako třeba pitíčka nebo zmrzlina Big Milk. Navíc jsme dostali i krmítko pro ptáky. Celá akce se povedla a přinesla nám i poučení.

Napsala Dominika Laubrová