Den zdravého životního stylu 2016

O důležitosti zdraví v životě člověka není třeba pochybovat. Připomínat si zásady zdravého životního stylu je proto nejen rozumné, ale i nutné. Z toho důvodu se žáci druhého stupně naší školy zapojili v pátek 24. června do projektového vyučování nazvaného příznačně Den zdravého životního stylu.

Dopolední program byl rozdělen do sedmi tematických bloků: zdravá výživa (p. uč. Hrůzová), odpad (p. uč. Valešová), právo (p. uč. Modrý), osobní bezpečí (p. uč. Konířová), pohybové hry (p. uč. Knapp), ekologie (p. uč. Knappová) a mimořádné události (p. uč. Modrý).

Převážně zábavnou formou se žáci znovu zamýšleli nad hodnotou svého zdraví, jak důležité je chránit si ho. Zdraví je totiž to nejcennější, co máme, přestože si to mnohdy ani nepřipouštíme.

Jistě se shodneme, že každý by měl znát linky tísňového volání i to, jak se chránit za mimořádných událostí. K těm může samozřejmě docházet nejen doma, ale i v zahraničí, kde budeme právě s rodiči na dovolené. Výukový cyklus ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM na dvou discích DVD pamatuje i na tyto situace.

Součástí zdravého životního stylu není pouze zdravá výživa, ale také pohybové aktivity. Proto žáci měli možnost ověřit si svou kondici v tělocvičně i na školním hřišti v rámci pohybových her. Jistě ne nadarmo se říká: VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH! S tím souvisí i duševní pohoda a vyrovnanost.

Přestože je již atmosféra blížících se letních prázdnin všudypřítomná, přistupovali žáci ke všem úkolům odpovědně a i díky tomu se podařilo záměr projektu naplnit. Den zdravého životního stylu se zkrátka vydařil.