Den zdraví 2015

Další z výchovně vzdělávacích akcí naší školy byl tzv. Den zdraví, který připadl na čtvrtek
4. června. Jak název napovídá, byl to den poněkud odlišný od těch ostatních. Žáci prvního stupně (1. – 4. třída) se odebrali do areálu Domova mládeže ISŠ Jesenice na oslavu Dne dětí a Dne integrovaného záchranného systému, pořádaného ISŠ. Zúčastnili se zde mnoha soutěží a ukázek.

Ostatní třídy, tedy 5. – 9., zůstaly ve škole. Byl pro ně připraven pestrý program, jehož společným jmenovatelem bylo zdraví, zdravý životní styl a bezpečné chování. A že byl opravdu pestrý, dokládá následující seznam stanovišť:

 den zdraví.jpg

Podle harmonogramu zhlédly třídy poučný pořad o drogách a příslušné prevenci, prakticky si vyzkoušely postupy při poskytování první pomoci, připomněly si zásady bezpečnosti cyklistů v silničním provozu, poznaly různé způsoby masáží a správného posilování. Na jeden den toho bylo opravdu hodně, takže jsme si odnesli spoustu užitečných informací, ale i dovedností. Je zřejmé, že se člověk musí stále učit.

Napsala Denisa Spurná, IX. třída

Poznámka:

Zvláštní poděkování patří paní Marcele Worofkové a paní Janě Hockové, které nám sponzorsky zajistily stanoviště MASÁŽE a BODY FORMING.