Projektový den - Jan Hus

V minulém roce vznikl na dějepisném kroužku nápad zorganizovat projektový den k 600. výročí upálení mistra Jana Husa.

Aby nebyl celý den zaměřený jen na osobnost českého kazatele, zvolili jsme i další zajímavá témata: husitství, husitská literatura, husitské umění a husitští vojevůdci. Nakonec jsme si témata rozebrali – husitství se ujal Roman Jaroš, husitského umění Honza Sejpka, vojevůdce zpracoval Petr Jaroš, husitskou literaturu si vybrala paní učitelka Hrůzová a já (Milan) jsem měl na starost ústřední téma celého projektového dne – Jana Husa.

Každý si ke svému tématu připravil prezentaci a dále pracovní listy nebo různé aktivity, například puzzle, přiřazování obrázků husitských zbraní k popiskám, práce s textem - ukázky z husitské literatury. Já jsem k prezentaci přidal desetiminutové video o Janu Husovi, na které navazovaly otázky a diskuse. Téma jsem se snažil vyložit zábavnou formou a s ostatními žáky diskutoval o myšlenkách a odkazu Jana Husa. Pokud mohu soudit podle svých hodin, byli žáci pozorní a zapojovali se, za což jim děkuji. Dále děkuji panu učiteli Modrému, že mi ochotně zapůjčil svou učebnu a že mi v hodinách pomáhal.

Napsal Milan Ondič, IX. třída

A co o projektovém dnu píše Milanův spolužák Roman Jaroš?

Projektový den se konal v pátek 19. 6. 2015 v učebnách ZŠ Jesenice. Přípravy na něj trvaly čtyři měsíce. Já osobně jsem se připravoval velmi důkladně: vytvořil jsem prezentaci, pracovní list a skrývačku zbraní ve větách.

19. června paní učitelka Hrůzová svolala ranní schůzku, kde nám předala ofocené materiály a rozvrhy jednotlivých skupin. Já jsem začínal 7. ročníkem, kterému jsem nejspíš vše osvěžil v paměti. Mnohokrát děkuji paní učitelce Konířové za pomoc v hodinách a za vypůjčení třídy.

SLOVO NA ZÁVĚR

Projektový den měl za cíl přiblížit žákům druhého stupně osobnost Jana Husa a období husitství. Protože jde o téma široké, podíleli se na jeho přípravě a realizaci mimo jiné členové dějepisného kroužku pod vedením p. učitelky Hrůzové - Milan Ondič, Roman Jaroš, Jan Sejpka (všichni 9. tř.) a Petr Jaroš (7. tř.). Chlapci svůj úkol splnili velmi dobře - nejenže si připravili prezentace, pracovní listy a různé další aktivity, ale také svoji práci prezentovali zajímavým způsobem. Proto jim právem náleží velké poděkování. Projektový den by nemohl proběhnout bez spolupráce učitelů 2. stupně - i jim děkuji.

Žáci odcházeli domů s pracovními listy, shrnujícími nejdůležitější poznatky o jedno-tlivých tématech, a spokojení.

V roce 2016 budeme slavit 700. výročí narození Karla IV. Také k tomuto významnému datu

připravujeme projektový den.

Mgr. Petra Hrůzová