dětský karneval 2014

dětský karneval 2014

Dětský karneval 2014 Základní škola a mateřská škola Jesenice pořádala dne 15. února 2014 tradiční dětský karneval v kulturním domě.

Karnevalu se zúčastnilo 166 dospělých a 177 dětí a zaměstnanci školy v roli pořadatelů. I tentokrát byl sál kulturního domu zcela zaplněn a bylo potřeba otevřít i přístup do horního patra na galerii. Všem těmto lidem patří naše poděkování za účast a podporu. Věřím, že rozzářené dětské oči jim byly odměnou za čas, který strávili účastí i přípravou na dětský karneval.

Velké poděkování patří i všem sponzorům. Tombolu jsme sestavili díky dárkům i darům a finančním částkám, které nám sponzoři poskytli.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a podporují naši činnost, městu Jesenice za vstřícný přístup a pomoc se zajištěním provozu v kulturním domě, členům skupiny Diskotačení pana Ladry za zajištění programu. Těšíme se na karnevalové setkání v roce 2015.

Mgr. Danuše Vopatová