Pasování prvňáčků na čtenáře 26. 6. 2015

Již poosmé se v naší škole konalo pasování prvňáčků na čtenáře.

Nic netušící malé školáčky přivedla a usadila do školní knihovny paní Peterová, jejich třídní učitelka. Za zvuků slavnostní fanfáry vstoupil do knihovny i rytíř se svou paní a paní ředitelka. Po krátkém proslovu byly děti za nově získanou schopnost číst uvedeny do stavu čtenářstva. Kromě knihy pohádek a průkazky do knihovny získaly děti i pamětní šerpu.