Peer program na druhém stupni 25. 5. 2012

Jednou z aktivit Střední zdravotnické školy v Chomutově je i nabídka tzv. peer programů (programů se zapojením vybraných vrstevníků). Peer program zaměřený zejména na první pomoc byl přínosem pro žáky druhého stupně naší školy v pátek 25. května.

Vyslechli jsme si povídání o drogách, plánovaném rodičovství a samozřejmě o první pomoci. První pomoc a obvazovou techniku si každý vyzkoušel i prakticky. Mnozí byli překvapeni, jak náročné je například provádění srdeční masáže. Ale zvládli jsme to všichni a mnohému jsme se i přiučili.

Napsali: Václav Hron a Dominik Břicháč, VII. třída

Peer program na druhém stupni 25. 5. 2012