Projektový den: Život ve středověku - 4. tř.

V úterý 18. 5. 2010 proběhl ve 4. třídě projektový den, v němž se žáci seznamovali se životem v době Karla IV. Jejich úkolem bylo zpracovat ve skupinkách různé oblasti života (středověký jídelníček a kuchyně, středověké město a vesnice, řemesla, Nové Město pražské, středověké hrady, rytíři, gotika obecně, vznik měst a Jesenice) a připravit přehledný souhrn informací pro ostatní, podle kterého by mohli odpovědět na zadané otázky.

Že to nebyl úkol jednoduchý, dokazuje fakt, že jim práce trvala celé dopoledne! Ale přes počáteční potíže si s novým typem práce poradili a vypracovali ukázkové panely se základními informacemi.

Den ale pokračoval praktickými dovednostmi – o tělocvik prošli žáci - pážata výcvikem na rytíře (házeli kamenem na cíl, běhali s větrem o závod, přetahovali se, jezdili na koni a tančili gotické kolové tance), v pracovních činnostech se stali řemeslníky a tovaryši, o čtení se proměnili ve vypravěče příběhů o Praze doby Karla IV.

Náročný den byl zakončen poslechem gotické hudby a pasováním „na znalce středověku".

A takto o prožitém dni píší sami čtvrťáci:
„Když jsme ráno přišli do školy, šli jsme do třídy, kde je interaktivní tabule. Tam nám paní učitelka Konířová ukázala prezentaci gotiky. Potom nás rozdělila do osmi skupin a rozdala práci... Každá skupina měla jiné téma... Hledali jsme odpovědi na otázky a vyplňovali dotazník a odpovědi psali a lepili na velkou čtvrtku... Moc mě to bavilo... Pak jsme šli na středověký tělocvik, kluci byli koně a holky rytíři.... Soutěžili kluci proti holkám, kdo jsou lepší pážata... Běh a jízdu na koni vyhrály holky, ale hod na cíl a přetahovanou zase kluci, takže to bylo 2 : 2... Potom jsme si přečetli pověsti ze středověku s paní učitelkou Peterovou a paní učitelkou Doležalovou. A o pracovní činnosti jsme vyráběli měšce, rytířskou helmu a náramky přátelství... Po skončení hodin nás paní učitelka Doležalová pasovala na rytíře a rytířky a dostali jsme pergamen, kde bylo napsáno, že jsme prožili den ve středověku bez úhony...Tento den byl moc krásný a dozvěděli jsme se spoustu informací..."

Projektový den: Život ve středověku - 4. tř. 18. 5. 2010