Školní indiánská stezka 23. 6. 2008

V pondělí 23. 6. proběhl druhý ročník školní Indiánské stezky. Pořadateli, tak jako v loňském roce, byli žáci devátých tříd a členové ekologického kroužku. Na trase dlouhé asi tři kilometry plnila družstva žáků prvních až osmých tříd jednotlivé úkoly. Na patnácti stanovištích děti překonávaly různé překážky, uzlovaly, luštily morzeovku, poznávaly přírodniny, stavěly ohně, či se orientovaly podle mapy. V prostoru startu a cíle pro ně byly připraveny přírodovědné rébusy.

Celá trasa byla na čas. V cíli soutěžící odevzdávali soutěžní lístky Ondrovi a Pavlínce, kteří vyhodnotili nejlepší z nich. Tým Dravců ze třetí třídy (K. Červenka, V. Hron, S. Kvíderová, K. Piškule, I. Horváthová a V. Jastrzebski) byl absolutně nejlepší.

Celá akce proběhla bez problémů za pěkného slunného počasí. Děkuji deváťákům a ekologům za vzornou přípravu a realizaci soutěže a P. Konířovi za vytvoření pěkných diplomů.

V. Knappová

Tabulky výsledků