Školní indiánská stezka 24. 6. 2009

Díky nepřízni počasí se letošní ročník školní Indiánské stezky nekonal, jako již tradičně, v okolí kempu, ale v prostředí školy. Stanoviště vyla rozmístěna ve třídách, kabinetech, družinách, šatnách, ale i v dílnách a v tělocvičně.

Žáci devátých a osmých tříd prověřovali své mladší spolužáky ze znalostí a dovedností tábornických, sportovních, přírodovědných, ale i kulturně-historických.
Poděkování patří všem "odborníkům" na stanovištích, neboť i za těchto ztížených podmínek zvládli vše na jedničku.

V. Knappová

Vyhlášení výsledků