Jarní kolo botanické soutěže 2019

Botanická soutěž, která se konala v pátek 17. 5. 2019, byla poslední z přírodovědných soutěží pořádaných v rakovnické botanické zahradě v tomto školním roce.

Poslední byla i pro mě, protože v červnu ze základní školy odcházím jako její absolvent.

Do botanické zahrady zamířila naše desetičlenná skupina s paní učitelkou Knappovou hned po příjezdu do Rakovníka. Já (coby reprezentant nejstarší kategorie) jsem se od ostatních oddělil a odebral se do DDM na přednášku o chráněných rostlinách. Trvala asi 45 minut. Po přednášce jsem se vrátil na test, který sestával z deseti otázek s výběrem ze tří možností. Jak si celá naše skupina vedla, dokládají přiložené tabulky.

Botanická soutěž.jpg

výsledky (.pdf)

Soutěž se mi líbila, a protože byla má poslední, chtěl bych nyní popřát všem svým následovníkům hodně štěstí. Já sám budu rád vzpomínat.

Napsal Tomáš Tran, IX. třída