Křivoklátská sovička 2019

Křivoklátská sovička je okresní soutěž, kterou pořádají Lesy České republiky. Trojici čtyřčlenných družstev vyslala do Křivoklátu i ZŠ a MŠ Jesenice.

Ráno 25. dubna jsme se sešli na vlakovém nádraží v sestavě Kristýna, Natálka, Sára a já (J. K.) jako družstvo páťáků, Míša, Katka, Kuba a Dan jako družstvo složené ze dvou páťáků a dvou čtvrťaček a nakonec šesťáci ve složení Vojta, Jéňa, Eliška a Natálka, kteří již soutěžili ve starší kategorii společně s deváťáky. Všichni jsme odjeli s paní učitelkou Knappovou do Křivoklátu, kde akce probíhala.

Podstatou soutěže je přírodní trasa o délce dva až tři kilometry, na níž děti prokazují své znalosti a dovednosti. Přestože se úkoly týkaly především lesa, nedosáhli jsme na přední umístění. I tak se nám Křivoklátská sovička moc líbila, stejně jako následné opékání buřtů. Do Jesenice jsme se vrátili v půl páté.

Napsal Jiří Klementovič, V. třída

Doplnění:

Na trase bylo celkem 8 stanovišť, například kynologie, entomologie, ornitologie, voda v krajině, mykologie, včelařství či práce v lese. Celkem se soutěže zúčastnilo 37 týmů, 20 ve starší a 17 v mladší kategorii. Naše dva týmy v mladší kategorii si vedly velmi dobře – oba získaly shodně 68 bodů a od 3. místa je dělily jen 3 body! Soutěž byla hezky připravena: kromě soutěžení na trase si děti vyslechly přednášku o ptácích, vyrobily si sovičku a včelku, mohly si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky a čekala na ně ještě jiná další lákadla. Myslím, že si den užily a jistě se naučily také něco nového.

 Mgr. Vlastimila Knappová

Křivoklátská sovička.jpg

Křivoklátská sovička 2019