Výlet 1. třídy 10. 6. 2014

Na úterý 10. června jsme naplánovali výlet 1. třídy do Krt. Ráno nás probudilo krásné slunečné počasí  a prvňáčci vyrazili na svůj „první školní výlet“. Vlakem jsme dojeli do Krt, dále pokračovali pěšky na „Štikáč“.  Cestou všichni ochotně nasbírali dřevo na ohýnek a většina dětí si opekla buřtíky. Posvačili jsme, zahráli si hry a vraceli se do Jesenice  kolem  Viklanu. Cestou jsme hráli šipkovanou, plnili úkoly a také se vyfotografovali u Viklanu. U rybníka jsme pozorovali čápa a nakonec se zastavili u paní Wünschové na zmrzlinu. Výlet se vydařil.

Mgr. Jana Doležalová

výlet 1. třídy 10. 6. 2014