Výlet 9. tř., Vojtův mlýn

Ve středu 13. června se naše devátá třída vydala na poslední třídní výlet, tentokrát do rekreačního střediska Vojtův mlýn nedaleko Zdeslavi.

  Vyrazili jsme pěšky od školy kolem tři čtvrtě na devět a cesta nám trvala asi 3 hodiny.

Po ubytování a krátkém odpočinku následovalo odpoledne plné her (nohejbal, fotbal, stolní tenis, přehazovaná, rakety…) a koupání v bazénu. Po večeři jsme měli osobní volno, které jsme trávili různě. Někdo hrál hry, někdo klábosil s kamarády. Večerka byla stanovena na 2200 hod.

   Druhý den jsme po snídani vyrazili do Čisté, kde jsme se naobědvali a nakoupili občerstvení na zbytek našeho pobytu. Po návratu do Vojtova mlýna jsme se opět věnovali sportu.

   V pátek už nás čekal po snídani jen úklid chatek a zpáteční cesta lesem. Do Jesenice jsme se vrátili kolem půl jedné.

   Výlet se všem líbil, opravdu jsme si ho užili.

                                                Veronika Končeková, Aneta Navrátilová

Ráda bych tímto poděkovala p. Monice Honzíkové za zajištění dopravy našich zavazadel a p. správcové ve Vojtově mlýně za vstřícnost a ochotné plnění všech našich přání.

                                                                            Mgr. Petra Hrůzová