Výlet 2. tř. do Krtských skal

Na výlet (15. 6.) jsme jeli vlakem a pak šli pěšky asi sedm kilometrů. Našli jsme Čertův kámen s otiskem nohy a kopyta. Podle pověsti jsou to stopy čerta, který je tam vydupal ze vzteku nad prohranou sázkou o duši chytrého chalupníka z nedalekých Krt. Potom nám paní učitelka Řehořová ukázala, kam hodit tři šišky, abychom mohli vstoupit do království trpaslíků. Ti přinášeli do lidských domovů štěstí a blahobyt. Na oplátku žádali jen klid k životu.

Pokračovali jsme v cestě a narazili na borůvky, které jsme jedli. Také došlo na různé hry a soutěže v přírodě. Byt to hezký výlet.

Žáci II. třídy

Výlet 2. tř. do Krtských skal