Výlet 7. tř., Žihle

Naše putování za známými žulovými balvany Dědkem a Bábou začalo na vlakovém nádraží v Jesenici v pondělí 18. června.

V doprovodu paní učitelky Konířové a pana ředitele Koníře jsme nejprve dojeli do Blatna a po přestupu do rychlíku na Plzeň se dopravili do Žihle. Naše cesta pak pokračovala pěšky krásnou přírodou.

Po zhruba dvou kilometrech jsme došli na místo.  Kameny Dědek a Bába se pro nás staly výzvou ke zdolání. Jak se však záhy ukázalo, na Dědka se vylézt nedalo (byl příliš velký a oblý), zato na vrchol Báby vyšplhali Jára a Dan. Zkusila to i Eliška, ale neuspěla.

Když jsme se tohoto kouzelného místa dostatečně nabažili, zamířili jsme zpátky do Žihle a v restauraci U Kiliána se naobědvali. To už se přiblížil čas odjezdu. Odebrali jsme se na nádraží a po železnici se vrátili do Jesenice.

Výlet se nám všem moc a moc líbil. Pro většinu z nás znamenal i první setkání s Dědkem a Bábou. Máme zase na co vzpomínat.

Napsali žáci 7. třídy