Výlet 2. a 4. tř. do Plas

Na společný výlet do Plas v pátek 25. května se těšily obě naše třídy, tedy druhá třída paní učitelky Mrázové a 4. třída paní učitelky Peterové.

Jelo se ráno vlakem z jesenického nádraží směrem na Blatno, kde jsme přestupovali. Cílovou stanicí byly Plasy.

Nejprve jsme navštívili zdejší klášter. Ujala se nás paní průvodkyně, která nám vyprávěla o jeho minulosti i současnosti. Prohlédli jsme si sochy, obrazy, malby na stropech, velkou knihovnu, lékárenskou expozici, kuchyň a jídelnu, ale i koupelnu nebo záchody. Bylo to velice zajímavé.

Po prohlídce kláštera jsme zamířili do zoologické zahrady. Dva zdejší zaměstnanci (pán a paní převlečení za piráty) nám vysvětlili, jak se máme v ZOO chovat, a poté si nás po třídách rozdělili. Naše čtvrtá třída šla s paní průvodkyní. Povídala nám o zvířatech, soutěžili jsme a také hledali poklad v podobě čokoládových mincí. O ten jsme se pak spravedlivě rozdělili. Rovněž jsme si zahráli minigolf, koncipovaný jako cesta kolem světa. Kdo chtěl, mohl si i něco koupit.

Myslíme si, že se nám výlet opravdu vydařil!

Napsali žáci IV. třídy