Výlet 4. třídy do Plas

Náš třídní výlet začal cestou vlakem do Blatna a z Blatna do Plas. Pěšky jsme se pak přesunuli do zdejšího kláštera, který má návštěvníkům co nabídnout.

Prohlíželi jsme si malby na stěnách a stropech místností, obrazy a staré knihy. Pěkná byla i lékárna s tajemnými nádobami, které kdysi obsahovaly nejrůznější léčivé bylinky. Celá obytná budova, kde mniši trávili svůj čas, se nazývá konvent. Dozvěděli jsme se ale i mnoho jiných zajímavostí.

Po prohlídce kláštera jsme posvačili a kdo chtěl, koupil si v cukrárně točenou zmrzlinu. Prodávali například vanilkovou nebo čokoládovou, ale já jsem si koupila nanuk.

Druhým lákadlem našeho výletu byla návštěva Fantasy golfu. Nabízí jakousi cestu kolem světa se spoustou atrakcí, kterými nás provázel pirát. Viděli jsme třeba klokana, opice, lva nebo bílého tygra, přenesli se kupříkladu do Japonska, Transylvánie či Říma. Ani to všechno nedokážu vyjmenovat. Vše vyvrcholilo hledáním pokladu v podobě čokoládových mincí, fotografováním (hlavně zvířátek) nebo hraním minigolfu.

Jak je z mého článku patrno, výlet byl prostě super!

Napsala Jitka Chalupová