Dobroděj na kole, nádvoří školy

Termín konání: 17.5.2018 | 13:00 - 14:00
Místo konání: nádvoří

Cílem akce je upozornit na problematiku dostupnosti literatury pro zrakově postižené spoluobčany, navázat vzájemnou spolupráci mezi knihovnami, domovy pro seniory a zástupci projektu „Slyším, tedy čtu“. Dalším cílem je zapojení veřejnosti do sportovní aktivity, kdy se každý může zapojit do cyklotour dle svých možností – jet celou tour, jednu etapu či její část.