Exkurze do ZOO Plzeň

Termín konání: 21.5.2019

  • dne 21. 5. – úterý
  • odjezd od školy autobusem v 7, 55 hodin, návrat ke škole do 17 hodin
  • program: výukový program v Zoo s lektory
  • témata: Etologie, pracovní listy – 7. třída, Komentovaná prohlídka – 5. třída
  • arboretum Sofronka
  • cena: 300 Kč (doprava  - 190 Kč, vstupné do Zoo – 110 Kč, lektoři a vstup do arboreta zdarma)
  • peníze a přihlášku odevzdávejte p. uč. V. Knappové – do 17. května
  • pedagogický dozor: L. Valešová, E. Procházková, V. Knappová – informace: 775270331