Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019

Pondělí

 • Flétny: p. Doležalová 12:45 – 13:45
 • Veselá věda: p. Diardová 14:00 15:00
 • Technický kroužek stavíme s merkurem: p. Diardová 15:15 16:15

Úterý

 • Florbal: p. Polák, p. Hlaváček 14:20 – 15:50 (3. – 7. tř.)
 • Čtenářský klub: p. Konířová 13:30   15:00 (5. 6. tř.)

Středa

 • Keramický kroužek: p. Hornofová, p. M. Hornof 12:45 –  nejdéle do 15:00
 • Matematický kroužek: p. Michlová 14:00 – 15:00
 • Zálesácký kroužek: p. R. Polák 14:00 16:00
 • Hasičsiký kroužek: p. Svačina 16:30 17:30

Čtvrtek

 • Karate a kick box: p. Jastrzebski 18:00 – 19:00

Pátek

 • Aerobic: p. Peterová 14:30 – 15:30
 • Fotbalový kroužek: p. Peterová 15:30 16:30
 • Fotbal mladší žáci: p. Jícha 16:30 – 17:30
 • Železniční modeláři: p. Skála 16:00 – 18:00 (od 3. tř.), www.zmjesenice.wz.cz

 Neděle

 • Rybářský kroužek: p. Peter každý sudý týden od 13:00 v klubovně

Nepovinné předměty

 • Ekologicko-přírodovědné aktivity: p. Knappová Po 15:10 16:40 sudý týden
 • Reedukace specifických poruch učení: p. Doležalová Út, Pá 12:40 13:25