Školní rok 2017/2018

08-09-2013-zamestnanci_10.jpg

Jméno a příjmení
Pracovní zařazení
Mgr. Břinková Šárka učitelka, sarkabrinkova@seznam.cz
Mgr. Doležalová Jana TU 1. tř., reedukace specifických poruch učení, dolezalova@zsjesenice.cz
Mgr. Hrůzová Petra TU 9. tř., holocaust ve vzdělávání, petra.hruzova@seznam.cz
Mgr. Knapp Pavel učitel
Mgr. Knappová Vlastimila TU 8. tř., koordinátor EVVO, V.Knappova@seznam.cz
Mgr. Koníř Petr ředitel školy, koordinátor ŠVP, metodik ICT, konir@zsjesenice.cz
Mgr. Konířová Eva TU 7. tř., konirova@zsjesenice.cz
Mgr. Modrý Zdeněk učitel, Z.Modry@seznam.czzdenek.modry@tiscali.cz
Mgr. Mrázová Simona TU 2. tř.
Mgr. Peterová Miroslava TU 4. tř., Mirpet78@seznam.cz
Mgr. Procházková Eva TU 5. tř., prochazkova.eva02@seznam.cz
Mgr. Řehořová Jaroslava TU 3. tř., výchovný poradce, rehorova@zsjesenice.cz
Mgr. Valešová Lenka zástupce ředitele, TU 6. tř., školní metodik prevence, 
valesova@zsjesenice.cz

Školní družina:

Janíčková Zdeňka - vedoucí vychovatelka  
Vodrážková Radka - vychovatelka, školní asistent  

Správní zaměstnanci:

John Pavel - školník  
Kovářová Milada - ekonomka, kovarova@zsjesenice.cz  
Karbanová Romana - uklízečka   
Laubrová Alexandra - uklízečka  
Pavlisová Věra - uklízečka  

Mateřská škola:

Chvojková Jitka - zástupce ředitele pro MŠ  
Jíchová Marie - učitelka  
Kohoutová Zuzana - učitelka  
Krouzová Ladislava - učitelka  
Pokorná Nikola - učitelka  
Sojková Markéta - chůva pro dvouleté děti  
Kotková Marcela - školnice  

Jídelna:

Tauberová Jiřina - kuchařka  
Trpáková Jana - vedoucí školní jídelny, jidelna@zsjesenice.cz
Zámečníková Vendula - vedoucí kuchařka