Školní rok 2007/2008

ucitele.jpg

Jméno a příjmení Pracovní zařazení
Břinková Šárka brinkova@zsjesenice.cz
Černíková Anna TU 2. tř., nápravy
Doležalová Jana TU 5. tř., dolezalova@zsjesenice.cz
Hrůzová Petra TU 6. tř., hruzova@zsjesenice.cz
Juříčková Jaroslava TU 1. tř., výchovný poradce, jurickova@zsjesenice.cz
Knapp Pavel TU 7. tř.
Knappová Vlastimila TU 9.A tř., ekologická výchova, knappova@zsjesenice.cz
Koníř Petr zástupce ředitelky, koordinátor ŠVP a ICT, konir@zsjesenice.cz
Konířová Eva TU 8.B tř., konirova@zsjesenice.cz
Michlová Vilma
Modrý Zdeněk Z.Modry@seznam.czzdenek.modry@tiscali.cz
Mrázová Simona TU 4. tř.
Peterová Miroslava TU 3. tř., peterova@zsjesenice.cz
Šiková Marcela TU 9.B tř.
Valešová Lenka TU 8.A tř., protidrogový koordinátor, valesova@zsjesenice.cz
Vopatová Danuše ředitelka školy, vopatova@zsjesenice.cz


Školní družina:

Janíčková Zdeňka - vychovatelka
Vodrážková Radka - vychovatelka


Správní zaměstnanci:

Chalupa František - školník
Lískovcová Dáša - uklízečka
Mutínská Dana - uklízečka
Pavlisová Věra - uklízečka
Šafránková Magda - uklízečka
Kovářová Milada - ekonomka


Mateřská škola:

Jíchová Marie
Chvojková Jitka
Krouzová Ladislava - vedoucí učitelka
Scheinerová Hana - školnice


Jídelna:

Houdková Růžena - vedoucí školní jídelny
Tauberová Jiřina
Cinková Jana