Školní rok 2014/2015

2014-2015.jpg

Jméno a příjmení
Pracovní zařazení
Mgr. Doležalová Jana TU 2. tř., nápravy, dolezalova@zsjesenice.cz
Mgr. Hrůzová Petra TU 6. tř., petra.hruzova@seznam.cz
Mgr. Knapp Pavel  
Mgr. Knappová Vlastimila TU 5. tř., ekologická výchova, V.Knappova@seznam.cz
Mgr. Koníř Petr zástupce ředitelky, koordinátor ŠVP, metodik ICT, konir@zsjesenice.cz
Mgr. Konířová Eva TU 9. tř., konirova@zsjesenice.cz
Ing. Lacinová Anna lacinova.anna@seznam.cz
Mgr. Modrý Zdeněk Z.Modry@seznam.czzdenek.modry@tiscali.cz
Mgr. Mrázová Simona TU 3. tř.
Mgr. Peterová Miroslava TU 1. tř., Mirpet78@seznam.cz
Mgr. Řehořová Jaroslava TU 4. tř., výchovný poradce, rehorova@zsjesenice.cz
Mgr. Šiková Marcela TU 8. tř.
Mgr. Valešová Lenka TU 7. tř., protidrogový koordinátor, valesova@zsjesenice.cz
Mgr. Vopatová Danuše ředitelka školy, vopatova@zsjesenice.cz

Školní družina:

Janíčková Zdeňka - vedoucí vychovatelka  
Vodrážková Radka - vychovatelka  

Správní zaměstnanci:

John Pavel - školník  
Kovářová Milada - ekonomka, kovarova@zsjesenice.cz  
Černá Ilona - uklízečka  
Karbanová Romana - uklízečka  
Pavlisová Věra - uklízečka  

Mateřská škola:

Chvojková Jitka  
Chvojková Zuzana  
Jíchová Marie  
Krouzová Ladislava - vedoucí učitelka  
Scheinerová Hana - školnice  

Jídelna:

Trpáková Jana - vedoucí školní jídelny, trpakova.jana@centrum.cz  
Cinková Jana - vedoucí kuchařka  
Lieberová Žaneta