Projekt Pohádka

17. 02. 2012

V měsíci lednu a únoru probíhal ve ŠD projekt zaměřený na pohádku.

Projekt měl za úkol přiblížit žákům svět knížek, upoutat je a získat pro četbu další čtenáře. Žáci spolupracují s žákovskou knihovnou ve škole a s městskou knihovnou v Jesenici.

V rámci projektu jsme pořádali výstavy s tématem knihy, besedy o knihách, dramatizace pohádky, hry na dětské hrdiny, soutěže motivované knihou. Malovali jsme různé výjevy z pohádek: Šmoulí městečko a různé pohádkové postavy: princezny, Harry Potter, Červená Karkulka, vodník, šašek aj.

Zdeňka Janíčková
zjanickova@email.cz

Projekt Pohádka - leden 2012