Hubertský den 24. 9. 2013

24. 09. 2013

Tradiční Hubertský den, který na podzim pořádají Lesy České republiky, připadl tentokrát na úterý 24. září. Byl to vhodně zvolený termín, protože počasí celé akci přálo. Cestou na Sv. Hubert (celkem asi 4,5 km) zapisovaly děti od třetí do páté třídy odpovědi na otázky, které deváťáci Venca Hron a Dominik Břicháč rozvěsili různě po stromech. Nejprve se na trasu vydala čtvrtá třída s paní učitelkou Knappovou a několika žáky z deváté třídy (Šárkou Hudčekovou, Barčou Komárkovou, Radimem Měchurou, Andreou Kukiovou a Ivanou Horvátovou). Šel s námi dokonce i bývalý spolužák Štefan Puška. U pečovatelského Domu Krajánek se čtvrťáci rozdělili na skupiny a ke každé byl přiřazen jeden deváťák.

Já jsem se přidala ke Kateřině Viktorové a Valerii Bartošové (dívky se pojmenovaly „Koně"), za námi šla Barča se „Šmoulinkami" (Karolína Čirčová a Sabina Jankovská). Šmoulinky nás záhy dohonily v kaštanové aleji a připojily se k nám. Pozor, neopisovaly! Otázek naučné stezky bylo celkem dvacet pět, a jakmile je skupiny všechny zodpověděly, počkaly u závory na ostatní. Potom se společně přemístily k zámečku Sv. Hubert. Tam už mezitím „úřadovaly" deváťandy Barbora Havlíčková, Kateřina Vanická a Petra Sunkovská, malý stánek s odměnami „obsluhoval" Karel Červenka. Odevzdali jsme soutěžní kartičky („Koně" získali 25 bodů z 25) a pustili se do soutěží připravených pracovníky Lesní správy Lužná. To už dorazili také třeťáci s paní učitelkou Řehořovou a pomocnicemi Káťou Dolejšovou a Karolínou Pokornou a nedlouho po nich i páťáci
s panem učitelem Modrým.

Volně jsme se pohybovali v okolí zámečku a užívali si všech zdejších atrakcí. Dalo se tu jezdit s povozem, na koni a poníkovi a účastnit se soutěží znalostních i dovednostních. Byli tady trubači, sokolníci i kynologové. Nechybělo samozřejmě ani neodmyslitelné opékání špekáčků. Děti si vysoutěžily spoustu hezkých cen.

Když se čas nachýlil k odchodu (všichni jsme chtěli stihnout oběd ve škole), vydali jsme se po třídách na zpáteční cestu k Jesenici. Páťáci přitom naplnili několik igelitových tašek odpadky. Aspoň trochu tak ulevili přírodě. Třídy došly v pořádku a v dobré náladě. Jsem přesvědčena, že se Hubertský den líbil všem účastníkům.

Napsala Šárka Hudčeková, IX. třída

Hubertský den 24. 9. 2013