Otevření tematické stezky – Jesenice ve stopách žuly 26. 6. 2014

26. 06. 2014

Poslední školou povinný čtvrtek před letními prázdninami se konalo slavnostní otevření tematické stezky Jesenice ve stopách žuly, kterého se zúčastnili žáci 1., 3. a 4. třídy Základní a mateřské školy Jesenice.

Prohlídku stezky si nenechali ujít ani paní ředitelka Mgr. Danuše Vopatová, zástupce ředitelky Mgr. Petr Koníř, místostarosta města Ing. Roman Valuš a několik místních občanů. Stezkou provázel starosta města Jesenice, který dětem stručně pověděl, co je na informačních panelech napsáno, a vysvětlil jim smysl tematické stezky.  Největší pozornost vzbudila pověra o trpaslících, kteří pomáhali místním obyvatelům např. při uspávání dětí do doby, než se z kostelních věží na Jesenicku začaly ozývat zvony. U prvního interaktivního prvku na stezce byla všemi přítomnými žáky za mohutného odpočítávání přetržena páska z krepového papíru. Tím se stala stezka oficiálně otevřenou.

Cestou ke spodnímu Fikači, kde nás čekalo opékání buřtů, měly děti mož- nost vyzkoušet si interaktivní prvky. Děkujeme za občerstvení a doufáme, že stezka nebude ničena vandaly.

Ing. Anna Lacinová

otevření Stezky ve stopách žuly